انجمن هسته‌ای ایران

کارگاه آموزش نرم افزار باتیس (BATIS1.0) محاسبات مصرف سوخت و ارزیابی چشمه تابشی – 27 مرداد ماه 1401

کارگاه آموزش نرم افزار باتیس (BATIS1.0) محاسبات مصرف سوخت و ارزیابی چشمه تابشی مدرس : کارشناس مرکز محاسبات پیشرفته هسته

ادامه مطلب

پلاسمای جفت شده القایی – اسپکتروسکوپی نشر اتمی (ICP)

پلاسمای جفت شده القایی – اسپکتروسکوپی نشر اتمی (ICP) محقق : آقای حامد مرادی (ارشد مهندسی پلاسما) روش‌های آنالیز و شناسایی

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی از مراکز هسته‌ای

معاونت علمي و آموزشي پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با همکاری انجمن هسته‌ای ایران و اداره کل ديپلماسی عمومی و

ادامه مطلب

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران به صورت مجازی برگزار شد

قبلی بعدی به نام خدا بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران در روزهای 11 الی

ادامه مطلب

الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 به منظور بهره گیری از ایـده هـا و تجـارب صـاحب نظران در شناسایی راهکارهای نوین برای برقراری و توسعه ارتباط

ادامه مطلب