انجمن هسته‌ای ایران

کارگاه آموزش مديريت ايمنی فرايند (PSM)

ادامه مطلب

کارگاه آموزش مدل‌سازی جريان توربولانس با نرم افزار FLUENT

ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی در مورد تشکیل شاخه بانوان انجمن هسته ای – 10 دی 1401

جلسه هم اندیشی در مورد تشکیل شاخه بانوان انجمن هسته ای اعضای محترم هیئت مدسره انجمن هسته ای لینک ورود

ادامه مطلب

دوره آموزشی کد محاسبات ترموهیدرولیکی RELAP5

ادامه مطلب

وبینار مروری بر فرهنگ ایمنی در نیروگاه های هسته ای – 30 آذر 1401

وبینار مروری بر فرهنگ ایمنی در نیروگاه های هسته ای مهندس داوود نقوی دیزجی

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 28 آذر 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر مهرداد احمدی، دکتر شیوا اصولی، دکتر سمیرا شهبازی

ادامه مطلب

وبینار رادیو دارو های تشخیصی و درمانی – 23 آذر 1401

وبینار رادیو داروهای تشخیصی و درمانی دکتر سارا وثوقی

ادامه مطلب