انجمن هسته‌ای ایران

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن هسته‌ای با شاخه‌ها و کمیته‌ها

در روز چهارشنبه مورخ 1402/3/31 اولین جلسه‌ی اعضای محترم هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران با دبیران و رؤسای کمیته‌های تخصصی

ادامه مطلب

دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسوولان صنعت هسته‌ای کشور با رهبر معظم انقلاب

در این دیدار که رئیس هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران نیز حضور داشت پس از بازدید ۱.۵ ساعته از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای

ادامه مطلب

معرفی اعضای اولين دوره شاخه بانوان و دومين دوره شاخه دانشجویی

اعضاي شورای علمی و اجرایی اولین دوره شاخه بانوان و دومین دوره شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران در تاریخ 13

ادامه مطلب