انجمن هسته‌ای ایران

سمینار مجازی یک روزه گروه اصلاح نباتات پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 23 آذر 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه اصلاح نباتات پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر اسماعیل نظامی، مهندس مهدی محمدی، دکتر جابر نصیری،

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 28 آذر 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر مهرداد احمدی، دکتر شیوا اصولی و دکتر سمیرا

ادامه مطلب

زندگینامه شهدای هسته‌ای

ادامه مطلب

وبینار چالش های کاربرد پلاسمای سرد در صنعت (کشاورزی، صنایع غذایی و پزشکی) – 11 آبان 1401

وبینار چالش های کاربرد پلاسمای سرد در صنعت (کشاورزی، صنایع غذایی و پزشکی) دکتر فرشاد صحبت زاده (عضو هیئت علمی

ادامه مطلب