انجمن هسته‌ای ایران

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی بالا – 15 و 16 تیرماه 1401

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی بالا 15 و 16 تیرماه 1401

ادامه مطلب

کارگاه مجازی کد محاسبات سلولی و قلب (DRAGON & DONJON) – 21، 22 اردیبهشت

کارگاه مجازی کد محاسبات سلولی و قلب DRAGON & DONJON  مدرس : عضو هیئت علمی وبینار رایگان معرفی دوره 15

ادامه مطلب

روز ملی فناوری هسته‌ای، نماد خودباوری و استقلال علمی گرامی باد

روز ملی فناوری هسته‌ای، نماد خودباوری و استقلال علمی بر همه اساتید، دانشجویان، متخصصان، علاقمندان و عموم مردم گرامی باد.

ادامه مطلب

نقش پرتوها در درمان بیماری ها – 17 فروردین 1401

نقش پرتوها در درمان بیماری ها دکتر منیره محسنی

ادامه مطلب

بررسی حقوقی استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای در سامانه های هوافضا – 25 اسفند

انجمن هسته ای ایران در قالب سلسه وبینارهای تخصصی برگزار می کند:
وبینار بررسی مقدماتی پلاسما و کاربردهای آن در صنعت

ادامه مطلب

مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران، چهارشنبه 18 اسفند – ساعت 19 الی 21

بسمه تعالی مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران زمان: چهارشنبه 18 اسفند – ساعت 19 الی 21 گزارش رئیس و اعضای

ادامه مطلب

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران به صورت مجازی برگزار شد

قبلی بعدی به نام خدا بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران در روزهای 11 الی

ادامه مطلب

وبینار بررسی مقدماتی پلاسما و کاربردهای آن در صنعت – 24 اسفند

انجمن هسته ای ایران در قالب سلسه وبینارهای تخصصی برگزار می کند:
وبینار بررسی مقدماتی پلاسما و کاربردهای آن در صنعت

ادامه مطلب

شروع اولین کنفرانس بین المللی (بیست و هشتمین کنفرانس ملی) هسته‌ای ایران 11 اسفندماه 1400

برنامه زمان بندی اولین کنفرانس ملی و بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی هسته‌ای ایران  لینک برنامه کامل کنفرانس

ادامه مطلب

کارگاه تخصصي MCNP با رويکرد کاربرد صنعتي پرتوها

ادامه مطلب