انجمن هسته‌ای ایران

کاربرد فناوري هسته‌اي در مديريت بيماري‌هاي گياهي به منظور توليد محصولات سالم – 11 بهمن 1400

کاربرد فناوري هسته‌اي در مديريت بيماري‌هاي گياهي به منظور توليد محصولات سالم دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 سخنران : سرکارخانم

ادامه مطلب

مزايا، محدوديت‌ها، بهره اقتصادي و نمونه‌هاي موفق استفاده از تکنيک حشرات نابارور(SIT) – 6 بهمن 1400

مزايا، محدوديت‌ها، بهره اقتصادي و نمونه‌هاي موفق استفاده از تکنيک حشرات نابارور(SIT) چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 سخنران : جناب

ادامه مطلب

کلیات، مفاهیم و مراحل استفاده از تکنیک حشرات نابارور (SIT) – 6 بهمن 1400

کلیات، مفاهیم و مراحل استفاده از  تکنیک حشرات نابارور (SIT) چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 سخنران :سرکارخانم دکتر شيوا اصولي

ادامه مطلب

وبينار ترجمه، مترجم و مسئوليت‌هايش، 12 دی 1401

وبينار ترجمه، مترجم و مسئوليت‌هايش يکشنبه 12 دی ماه 1400 دکتر ايوب بنوشی

ادامه مطلب