انجمن هسته‌ای ایران

خبرنامه گداخت هسته‌ای 2

دومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای‌

ادامه مطلب

آلودگی نوترونی باریکه های فوتونی شتابدهنده های خطی پزشکی و روش های محاسبه و اندازه گیری آن – 9 شهریور 1402

آلودگی نوترونی باریکه های فوتونی شتابدهنده های خطی پزشکی و روش های محاسبه و اندازه گیری آن آقای دکتر مجتبی

ادامه مطلب

معرفی شاخه دانشجویی انجمن هسته ای ایران – 7 شهریور 1402

معرفی شاخه دانشجویی انجمن هسته ای ایران اعضای شاخه دانشجویی دکتر فاطمه مرادی (رئیس سابق شاخه دانشجویی انجمن هسته ای

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 1

اولین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

رهیافتی بر پردازش سطوح پلیمری با استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری – 1 شهریور 1402

وبینار رهیافتی بر پردازش سطوح پلیمری با استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری دکترسولماز جمالی (کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون

ادامه مطلب

بررسی مسائل حقوقی و پادمانی مربوط به صنعت هسته ای – 25 مرداد 1402

وبینار بررسی مسائل حقوقی و پادمانی مربوط به صنعت هسته ای دکتر زهرا شهبازی راد (دانش آموخته ی دکترای دانشگاه

ادامه مطلب

اصول طراحی سیستم های پرتودهی و کاربرد های آن – 24 مرداد 1402

وبینار اصول طراحی سیستم های پرتودهی و کاربرد های آن محمد رشاد (سفیر جوان علمی شرکت توسعه کاربرد پرتو های

ادامه مطلب

مقدمه ای بر مبانی نظری و محاسباتی مدل لایه ای نیلسون – 26 مرداد 1402

وبینار مقدمه ای بر مبانی نظری و محاسباتی مدل لایه ای نیلسون دکتر سعید محمدی (استاد دانشگاه پیام نور مشهد)

ادامه مطلب

وبینار کاربرد های ترموگرافی – 19 مرداد 1402

وبینار کاربرد های ترموگرافی دکتر الهام صنیعی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

ادامه مطلب