انجمن هسته‌ای ایران

کارگاه امنیت هسته ای – دوره۱۲ ماه

کارگاه امنیت هسته ای سخنران: دکتر سلطانیه زمان : دوره ۱۲ ماه، از فروردین ۱۴۰۱ به صورت مجازی و حضوری، 

ادامه مطلب

بررسی حقوقی استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای در سامانه های هوافضا – 25 اسفند

انجمن هسته ای ایران در قالب سلسه وبینارهای تخصصی برگزار می کند:
وبینار بررسی مقدماتی پلاسما و کاربردهای آن در صنعت

ادامه مطلب

مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران، چهارشنبه 18 اسفند – ساعت 19 الی 21

بسمه تعالی مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران زمان: چهارشنبه 18 اسفند – ساعت 19 الی 21 گزارش رئیس و اعضای

ادامه مطلب

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران به صورت مجازی برگزار شد

قبلی بعدی به نام خدا بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران در روزهای 11 الی

ادامه مطلب

وبینار بررسی مقدماتی پلاسما و کاربردهای آن در صنعت – 24 اسفند

انجمن هسته ای ایران در قالب سلسه وبینارهای تخصصی برگزار می کند:
وبینار بررسی مقدماتی پلاسما و کاربردهای آن در صنعت

ادامه مطلب

شروع اولین کنفرانس بین المللی (بیست و هشتمین کنفرانس ملی) هسته‌ای ایران 11 اسفندماه 1400

برنامه زمان بندی اولین کنفرانس ملی و بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی هسته‌ای ایران  لینک برنامه کامل کنفرانس

ادامه مطلب