انجمن هسته‌ای ایران

برنامه اختتامیه جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم

برنامه اختتامیه جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و انجمن هسته‌ای ایران ویژه دانش

ادامه مطلب

The First International Conference on Nuclear Science and technology

ادامه مطلب

وبینار بین‌المللی “کاربرد فناوری هسته‌ای در امنیت آب”

مجموعه وبینارهای ترویجی مربوط به اولین جشنواره ملی ” من فناوری هسته‌ای هستم” با موضوع کاربرد فناوری هسته‌ای در امنیت

ادامه مطلب