انجمن هسته‌ای ایران

دوره آموزشی Real-time PCR

دوره آموزشی Real-time PCR26 مهرماه 1402 مدرس: دکتر ابوذر قربانی  دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی   داشتن لپ تاپ اختیاری

ادامه مطلب

پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته – 13 مهر1402

پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته دکتر کیانا علائی (فیزیسیت مرکز پرتودرمانی روشنا)

ادامه مطلب

شتابدهنده های لیزر دی الکتریک – 6 مهر1402

شتابدهنده های لیزر دی الکتریک دکتر مریم کریمی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای)

ادامه مطلب

مبانی و اصول طیف سنجی با استفاده از تابش نابودی پوزیترون (PAS) – 4 مهر1402

مبانی و اصول طیف سنجی با استفاده از تابش نابودی پوزیترون (PAS) مهندس یگانه عبداللهی پور (کارشناسی ارشد مهندسی هسته

ادامه مطلب

امنیت غذایی در بستر صنعت هسته ای کشور – 28 شهریور 1402

امنیت غذایی در بستر صنعت هسته ای کشور مهندس محمد رشاد (سفیر جوان علمی شرکت توسعه کاربرد پرتو های ایران)

ادامه مطلب

کارگاه آموزش ارزیابی احتمالاتی ایمنی و نرم افزار SAPHIRE

دوره آموزشی ارزیابی احتمالاتی ایمنی و نرم افزار SAPHIRE(نمونه موردی نیروگاه اتمی بوشهر) 5 و 6 مهرماه 1402 مدرس: مهندس

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 6

ششمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 5

پنجمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 4

چهارمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 3

سومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب