انجمن هسته‌ای ایران

وبینار آشنایی با کاربرد یادگیری عمیق در پرتوپزشکی – 12 مرداد 1402

وبینار آشنایی با کاربرد یادگیری عمیق در پرتوپزشکی دکتر عباس بهرامی (دکترای تخصصی پرتوپزشکی از دانشگاه اصفهان)

ادامه مطلب

سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای شهید داریوش رضایی‌نژاد گرامی باد

ادامه مطلب

ابزارهای هوش مصنوعی در نوشتن مقالات علمی – 28 تیر 1402

وبینار ابزارهای هوش مصنوعی در نوشتن مقالات علمی دکتر ابوذر قربانی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای)

ادامه مطلب

هوش مصنوعی در پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی – 22 تیر 1402

وبینار هوش مصنوعی در پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی مهندس رضا جهانگیر (دانشجوی دکترای پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی)

ادامه مطلب

نظر‌سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت‌های انجمن علمی

از اعضای حقیقی و حقوقی دعوت می شود با شرکت در نظرسنجی عملکرد انجمن ما را در پیشبرد بهتر اهداف

ادامه مطلب

مقدمه ای بر فناوری کوانتومی: معرفی، کاربرد و چشم انداز – 15 تیر 1402

وبینار مقدمه ای بر فناوری کوانتومی: معرفی، کاربرد و چشم انداز دکتر علی معتضدی فرد (دبیر کمیته تخصصی فیزیک هسته

ادامه مطلب