انجمن هسته‌ای ایران

معرفی کد تحلیل رفتار سوخت در حالت پایا (FRAPCON) – 11 خرداد 1401

وبینار‌معرفی کد تحلیل رفتار سوخت در حالت پایا FRAPCON سرکار خانم مهندس زهرا کوثر

ادامه مطلب

معرفی کارگاه نقش مدیریت علمی در توسعه ی سازمان ها – 4 خرداد 1401

وبینار‌معرفی‌کارگاه‌نقش‌مدیریت‌علمی‌در‌توسعه‌ی‌سازمان‌ها دکتر‌یحیی‌صمدی‌مقدم‌(دکتری‌مدیریت‌تکنولوژی‌چهره‌ماندگار‌کیفیت‌کشور)

ادامه مطلب

دوره آموزشی مجازی نرم افزار شبیه ساز فیزیک چندگانه (COMSOL) – 5، 4 خرداد

دوره آموزشی مجازی نرم افزار شبیه ساز فیزیک چندگانه (COMSOL) مدرس : دکتر شهریار ملکی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم

ادامه مطلب

وبینار معرفی نرم افزار شبیه ساز فیزیک چندگانه (COMSOL) – 28 اردیبهشت 1401

وبینار معرفی نرم افزار شبیه ساز فیزیک چندگانه COMSOL دکتر شهریار ملکی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته

ادامه مطلب

روش های انتقال و همکاری فناورانه – 21 اردیبهشت 1401

روش های انتقال و همکاری فناورانه سرکارخانم دکتر مریم نوذری لینک ورود به وبينار: اتاق وبينار پخش زنده اینستا پخش

ادامه مطلب

وبینار آشنایی با کد محاسبات سلولی و قلب (DRAGON & DONJON) – 15 اردیبهشت 1401

وبینار آشنایی با کد محاسبات سلولی و قلب DRAGON & DONJON (مربوط به کارگاه آموزشی مجازی کد محاسبات سلولی و

ادامه مطلب

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی بالا – 15 و 16 تیرماه 1401

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی بالا 15 و 16 تیرماه 1401

ادامه مطلب

اصول تخلیه پلاسما و پردازش مواد – 14 اردیبهشت 1401

اصول تخلیه پلاسما و پردازش مواد آقای حامد مرادی (کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی تبریز)

ادامه مطلب