انجمن هسته‌ای ایران

کارگاه مجازی کد محاسبات سلولی و قلب (DRAGON & DONJON) – 21، 22 اردیبهشت

کارگاه مجازی کد محاسبات سلولی و قلب DRAGON & DONJON  مدرس : عضو هیئت علمی وبینار رایگان معرفی دوره 15

ادامه مطلب

آشکارسازی، دزیمتری پرتوهای یونساز با استفاده از نانو کامپوزیت های پلیمری – 7 اردیبهشت 1401

آشکارسازی، دزیمتری پرتوهای یونساز با استفاده از نانو کامپوزیت های پلیمری دکتر شهریار ملکی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون

ادامه مطلب

سیستم حفاظت فشار در نیروگاه های هسته ای – 31 فروردین 1401

سیستم حفاظت فشار در نیروگاه های هسته ای آقای داوود نقوی دیزجی

ادامه مطلب

جداسازی ایزوتوپ های پایدار با استفاده از زنجیره های گذرا – 24 فروردین 1401

جداسازی ایزوتوپ های پایدار با استفاده از زنجیره های گذرا دکتر مرتضی ایمانی

ادامه مطلب

روز ملی فناوری هسته‌ای، نماد خودباوری و استقلال علمی گرامی باد

روز ملی فناوری هسته‌ای، نماد خودباوری و استقلال علمی بر همه اساتید، دانشجویان، متخصصان، علاقمندان و عموم مردم گرامی باد.

ادامه مطلب

نقش پرتوها در درمان بیماری ها – 17 فروردین 1401

نقش پرتوها در درمان بیماری ها دکتر منیره محسنی

ادامه مطلب