انجمن هسته‌ای ایران

مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران، سه شنبه ۸ خرداد – ساعت 1۴

مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران زمان: سه شنبه ۸ خرداد – ساعت 14:00 مجمع عمومی انجمن هسته‌‍ای ایران در سه‌شنبه

ادامه مطلب

روز ملی فناوری هسته‌ای، نماد خودباوری و استقلال علمی گرامی باد

روز ملی فناوری هسته‌ای، نماد خودباوری و استقلال علمی بر همه اساتید، دانشجویان، متخصصان، علاقمندان و عموم مردم گرامی باد.

ادامه مطلب

آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه: گذشته، حال و آینده – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه: گذشته، حال و آینده دکتر محمودرضا اکبری (دزیمتریست ارشد آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران)

ادامه مطلب