انجمن هسته‌ای ایران

سخنرانان اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران

سخنرانان اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران

ادامه مطلب

سومین سمینار راکتورهای ماژولار کوچک 6 تا 8 دیماه 1400

ادامه مطلب

کارگاه مقدماتی GEANT، یک و دو دی ماه 1400

ادامه مطلب

روش ساخت پلاسمای تحقیقاتی در آزمایشگاه یونی دانشگاه تهران – 24 آذر 1400

ادامه مطلب

رویکرد جدید درساخت دستگاه‌ها و مواد پیشرفته با استفاده از پلاسما – 24 آذر 1400

ادامه مطلب

معرفی چرخه سوخت هسته ای و بررسی وضعیت فعلی آن – 23 آذر 1400

ادامه مطلب

کاربرد دینامیک مولکولی و محاسبات ساختار الکترونی در شناسایی ویژگی های مواد – 23 آذر 1400

ادامه مطلب

معرفی اجمالی انواع فناوری در حوزه راکتورهای ماژولار کوچک – 22 آذر 1400

ادامه مطلب

ویژگی های مهم ایمنی نسلهای راکتورهای قدرت هسته‌ای – 22 آذر 1400

ادامه مطلب

راديو گرافی نوترونی در ايران – 21 آذر 1400

ادامه مطلب