انجمن هسته‌ای ایران

کارگاه آموزش نرم افزار ترنج (TORANJ) مولد کتابخانه PMAXS برای محاسبات ترمونوترونی قلب با کد (PARCS) – 8 و 9تیر ماه 1401

کارگاه آموزش نرم افزار ترنج (TORANJ) مولد کتابخانه PMAXS برای محاسبات ترمونوترونی قلب با کد PARCS مدرس : کارشناس مرکز

ادامه مطلب

معرفی گرایش های دانشگاهی رشته مهندسی و فیزیک هسته ای – 4 تیر 1401

معرفی گرایش های دانشگاهی رشته مهندسی و فیزیک هسته ای سخنران : متخصصان گرایش های مرتبط

ادامه مطلب

دوره آموزش مجازی نقش مدیریت علمی در توسعه سازمان ها – تیر 1401 (پنجشنبه ها)

دوره آموزش مجازی کد تحلیل رفتار پایای سوخت (FRAPCON) مدرس : سرکارخانم مهندس زهرا کوثر وبینار رایگان معرفی دوره 11

ادامه مطلب

دستاوردهای گروه پژوهشی اصلاح نباتات و سایر گروه های پژوهشی پژوهشکده کشاورزی هسته ای با کاربرد تکنیک های هسته ای (تجربیات نمایشگاه) – 7 تیر 1401

وبینار دستاوردهای گروه پژوهشی اصلاح نباتات و سایر گروه های پژوهشی پژوهشکده کشاورزی هسته ای با کاربرد تکنیک های هسته

ادامه مطلب

دوره آموزشی نرم افزار ANSYS

ادامه مطلب

مروری بر پیشروی حوادث وخیم و رهنمون های مدیریتی این حوادث در راکتورهای آب سبک – 1 تیر 1401

مروری بر پیشروی حوادث وخیم و رهنمون های مدیریتی این حوادث در راکتورهای آب سبک آقای مهندس علیرضا نجفی

ادامه مطلب

اصول جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم به کمک زنجیره های غنی سازی – 25 خرداد 1401

اصول جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم به کمک زنجیره های غنی سازی سرکار خانم دکتر فرزانه اعزازی (شرکت فناوری های

ادامه مطلب

امکان سنجی محاسبه تحلیلی دز تصویربرداری پرتوهای ایکس کیلوولتاژ در سامانه های طراحی درمان – 18 خرداد 1401

امکان سنجی محاسبه تحلیلی دز تصویربرداری پرتوهای ایکس کیلوولتاژ در سامانه های طراحی درمان آقای دکتر نعمت الله حیدرلو (دانش

ادامه مطلب

استفاده از پلاسمای جت فشار اتمسفری جهت باکتری زدایی از آب آشامیدنی – 18 اردیبهشت 1401

استفاده از پلاسمای جت فشار اتمسفری جهت باکتری زدایی از آب آشامیدنی آقای مهندس مهدی بخش زاد محمودی

ادامه مطلب