انجمن هسته‌ای ایران

شاخه دانشجویی

آیین‌نامه شاخه دانشجويي در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 29 اسفند 1399 به تصویب هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید.

اعضای دومین دوره شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

حسین

ملکی

دانشجوی  کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس 

محمد

رشاد

دانشجوی  کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر 

مهدی

ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

محمد

بابایی

دانشجوی دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمدجواد

خداشناس

دانشجوی دکترای دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته

فاطمه

شیردل

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

احمد

محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی شاخه دانشجویی : student@nsi.ir