انجمن هسته‌ای ایران

سیستمهای همزمانی در آشکارسازی – 9 شهریور 1401

سیستمهای همزمانی در آشکارسازی • خانم دکتر سحر رجبی مقدم

ادامه مطلب

شناخت غلاف های پلاسما (plasma sheath) و نقش آنها در صنعت هسته ای و دیگر صنایع

شناخت غلاف های پلاسما (plasma sheath) و نقش آنها در صنعت هسته ای و دیگر صنایع محقق : آقای حامد

ادامه مطلب

بررسی یک حادثه در نیروگاه لاسال۲ با پیامد رفتار نوسانی در راکتور – 2 شهریور 1401

بررسی یک حادثه در نیروگاه لاسال۲ با پیامد رفتار نوسانی در راکتور دکتر بهنام پیرایش(شرکت مسنا)

ادامه مطلب

مبانی روش DSMC برای شبیه سازی گازهای رقیق و سیستم های فشار پایین – 26 مرداد 1401

مبانی روش DSMC برای شبیه سازی گاز های رقیق و سیستم های فشار پایین دکتر صادق یوسفی نسب (پژوهشگر پسادکترا

ادامه مطلب

کارگاه آموزش نرم افزار باتیس (BATIS1.0) محاسبات مصرف سوخت و ارزیابی چشمه تابشی – 27 مرداد ماه 1401

کارگاه آموزش نرم افزار باتیس (BATIS1.0) محاسبات مصرف سوخت و ارزیابی چشمه تابشی مدرس : کارشناس مرکز محاسبات پیشرفته هسته

ادامه مطلب

رادیوداروهای پپتیدی، تشخیص و درمان – 19 مرداد 1401

رادیوداروهای پپتیدی، تشخیص و درمان دکتر بهروز علیرضاپور(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای)

ادامه مطلب

پرتودهی و محفاظت از فرآورده های غذایی – 12 مرداد 1401

پرتودهی و محفاظت از فرآورده های غذایی مهندس محمد رشاد (دانشجوی ارشد مهندسی هسته ای گرایش کاربردپرتوها_دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

ادامه مطلب