انجمن هسته‌ای ایران

همایش علمی در سیزدهمین سالگرد حادثه فوکوشیما و درس های آموخته شده – ۱۵ اسفند 1402

همایش علمی در سیزدهمین سالگرد حادثه فوکوشیما و درس های آموخته شده به همراه مسابقه حضوری و اینترنتی و اهدای

ادامه مطلب

دیدگاهی بر علوم شیمی هسته ای با تاکید بر کاربرد و اهمیت جایگاه رادیوداروها در علوم پایه – 12 بهمن 1402

دیدگاهی بر علوم شیمی هسته ای با تاکید بر کاربرد و اهمیت جایگاه رادیوداروها در علوم پایه ایمان ستایش فر

ادامه مطلب

چشم اندازی در فیزیک هسته ای – 28 دی 1402

Intensity Modulated Radiation Therapy Quality Assurance مهندس آذین بندی لینک ورود به وبينار: اتاق وبينار پخش زنده اینستا پخش زنده

ادامه مطلب

(Intensity Modulated Radiation Therapy Quality Assurance) – 19 دی 1402

Intensity Modulated Radiation Therapy Quality Assurance مهندس آذین بندی لینک ورود به وبينار: اتاق وبينار پخش زنده اینستا پخش زنده

ادامه مطلب