انجمن هسته‌ای ایران

وبینار معرفی کد محاسبات قلب راکتور(PARCS) – 12 بهمن 1401

وبینار معرفی کد محاسبات قلب راکتور PARCS کارشناسان مرکز محاسبات پیشرفته هسته ای

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه علوم و مهندسی آب و خاک پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 11 بهمن 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه علوم و مهندسی آب و خاک پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکترجواد پیرولی بیرانوند، دکتر ابراهیم

ادامه مطلب

وبینار آرایه سوسوزن پلاستیکی برای ایجاد پالس باریک – 5 بهمن 1401

وبینار آرایه سوسوزن پلاستیکی برای ایجاد پالس باریک آقای سید مجید موسوی قیداری (دانشجوی دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه شهید

ادامه مطلب

آخرین فرصت ارسال مقاله بیست و نهمین کنفرانس هسته ای ایران تا 30 دی ماه 1401 تمدید شد

ارسال مقاله به بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای ایران تا 23 دی ماه 1401 تمدید شد. لینک ورود به سامانه

ادامه مطلب

دومین جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم – بیستم فروردین 1402

ارسال آثار به جشنواره تا 20 فروردین 1402 لینک ورود به سامانه دومین جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم

ادامه مطلب

وبینار سنجش رادیو نوکلوئیدها مبتنی بر شیوه های نوین در آنالیز دستگاهی – 28 دی 1401

وبینار سنجش رادیو نوکلوئیدها مبتنی بر شیوه های نوین در آنالیز دستگاهی آقای ایمان ستایش فر(دانشجوی دکترای دانشگاه امام حسین)

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه دام پزشکی و علوم دامی پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 20 دی 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه دام پزشکی و علوم دامی پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر مهدی بهگر، دکتر غلامرضا شاه

ادامه مطلب

تمدید ارسال مقاله بیست و نهمین کنفرانس هسته ای ایران تا 23 دی ماه 1401

ارسال مقاله به بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای ایران تا 23 دی ماه 1401 تمدید شد. لینک ورود به سامانه

ادامه مطلب

وبینار شبیه سازی شتاب دهنده های پلاسمایی میدان دنباله لیزر – 14 دی 1401

وبینار شبیه سازی شتاب دهنده های پلاسمایی میدان دنباله ای لیزر خانم دکتر نرگس رضوی نیا لینک ورود به وبينار:

ادامه مطلب