انجمن هسته‌ای ایران

معرفی اعضای کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

شورای علمی و اجرایی کمیتههای تخصصی انجمن هستهای ایران

اخبار برگزاری انتخابات دوره دوم کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران را در اينجا دنبال کنيد

اعضاي شورای علمی و اجرایی اولين دوره کمیته‌های تخصصی به شرح زیر است.

شورای علمی و اجرایی کمیته پرتو پزشکی و پزشکی هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محسن

محرابی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

مریم

ایلچی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

محمد

محمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بهروز

علیرضاپور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

نعمت الله

حیدرلو 

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

رقیه

سهرابی

دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

بازرس کمیته

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محمد

صمدفام

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رئیس کمیته

امیر

چرخی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

محمد

اتوکش

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

سید جواد

احمدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

علی

نوروزی

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی راکتور و ایمنی

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

رضا

سیاره 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

عارف

رحیمیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

سيد محمود

آل طه

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

احسان

توکلی مقدم

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

نادر

ملکی مقدم 

دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی کاربرد پرتوها

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

حمیده

دانشور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

سیدمهرداد

زمزمیان 

دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی شریف

دبیر کمیته

امیرمحمد

بیگ زاده بریس 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

حمید

جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمدطاهر

حلاجیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی گداخت هسته‌ای و پلاسما

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

نادر

مرشدیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

الناز

خلیل زاده 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

داود

ایرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد

مهدوی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

احمد

نقی دخت 

عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی مطالعات راهبردی

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

زهرا

شهبازی راد

دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کمیته

محمد

نیکوصفت

دانشجوی دکترای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دبیر کمیته

پونه

طیبی

محقق پسا دکترای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

علیرضا

مسیبی

محقق پسا دکترای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مریم

نوذری

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

کمیته تخصصی ایمیل
پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای nrm@nsi.ir
چرخه سوخت و مواد هسته‌ای nfc@nsi.ir
راکتور و ایمنی هسته‌ای nrs@nsi.ir
کاربرد پرتوها nra@nsi.ir
گداخت هسته‌ای و پلاسما nfp@nsi.ir
مطالعات راهبردی nss@nsi.ir
فیزیک و شتابگرها npa@nsi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *