انجمن هسته‌ای ایران

معرفی اعضای کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

شورای علمی و اجرایی کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران


مطابق با اطلاع رسانی انجام شده، پس از ثبت نام کاندیدهای عضویت در کمیته‌های تخصصی تا سی آبان 1400، هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران باتوجه به شرایط تعيين شده (
عضویت پیوسته و تخصص در زمینه علمی مربوطه)، شورای علمی و اجرایی کمیته‌های تخصصی را به شرح زیر تعيين کرد.

 

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی راکتور و ایمنی هسته‌ای به ترتیب حروف الفبا
نام نام خانوادگی موسسه
سيد محمود آل طه دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان توکلی مقدم دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی
عارف رحیمیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
رضا سیاره  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
نادر ملکی مقدم  دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی گداخت هسته‌ای و پلاسما به ترتیب حروف الفبا
نام نام خانوادگی موسسه
داود ایرجی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الناز خلیل زاده  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
نادر مرشدیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
محمد مهدوی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
احمد نقی دخت  عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان
شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی کاربرد پرتوها به ترتیب حروف الفبا
نام نام خانوادگی موسسه
امیرمحمد بیگ زاده بریس  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
حمید جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدطاهر حلاجیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
حمیده دانشور عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
سیدمهرداد زمزمیان  دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی شریف
شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی مطالعات راهبردی به ترتیب حروف الفبا
نام نام خانوادگی موسسه
زهرا
شهبازی راد
دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی
پونه طیبی محقق پسادکترای پژوهشگاه علوم‌وفنون هسته‌ای
علیرضا مسیبی محقق پسادکترای پژوهشگاه علوم‌وفنون هسته‌ای
مریم نوذری دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد نیکوصفت دانشجوی دکترای دانشگاه جامع امام حسین (ع)
شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای به ترتیب حروف الفبا
نام نام خانوادگی موسسه
محمد  اتوکش عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سید جواد احمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
امیر چرخی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
محمد  صمدفام عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
علی نوروزی دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی
شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای به ترتیب حروف الفبا
نام نام خانوادگی موسسه
مریم ایلچی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
بهادر بهادرزاده دانشجوی دکترای دانشگاه شیراز
نعمت الله حیدرلو  دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی
رقیه سهرابی دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد
محمد محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *