انجمن هسته‌ای ایران

Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center

ادامه مطلب

تولید سیلیکون نیمه هادی در راکتور تحقیقاتی FRMII آلمان

ادامه مطلب

Asian Network for Education in Nuclear Technology

جهت شرکت در این وبینار رایگان از یکی از لینک های زیر استفاده نمایید

ادامه مطلب

Women in Nuclear Global

Gabriele Voigt – Gabriele Voigt – Co-founder of radiation environment management consulting, Radioecologist Germany

ادامه مطلب

Neutron Imaging Methods at the Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (FRM II)

Burkhard Schillinger – Instrument scientist at the ANTARES imaging facility of FRM II, Germany

ادامه مطلب

Neutron diffraction at research neutron facilities

جهت شرکت در این وبینار رایگان از یکی از لینک های زیر استفاده نمایید

ادامه مطلب

Radioecology for Radiation and environmental protection

Gabriele Voigt – Co-founder of radiation environment management consulting, Radioecologist Germany

ادامه مطلب

Aspects of high-LET radiation in radiobiology and clinical use

Franz Wagner – FRM II, Garching, Germany

ادامه مطلب

آشنایی با زیست‌بوم فناوری و نوآوری در صنعت هسته‌ای

سعید بستان منش – پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

ادامه مطلب

آشنایی با زیست‌بوم نوآوری و مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان

احسان صفرنواده – شرکت کاریز اعتماد، دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب