انجمن هسته‌ای ایران

وبینارهای کاربرد فناوری هسته ای در کنترل آفات و بیماریهای کشاورزی به منظور تولید محصول سالم

ادامه مطلب

وبينار ترجمه، مترجم و مسئوليت هايش

ادامه مطلب

وبینارهای تخصصی و دانشجویی علوم و فنون هسته‌ای ویژه هفته پژوهش 1400

کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران برگزار می‌کند: وبینارهای تخصصی و دانشجویی علوم و فنون هسته‌ای ویژه هفته پژوهش 20 تا

ادامه مطلب

نوترون و کاربردهای آن

ادامه مطلب

Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center

ادامه مطلب

تولید سیلیکون نیمه هادی در راکتور تحقیقاتی FRMII آلمان

ادامه مطلب

Asian Network for Education in Nuclear Technology

جهت شرکت در این وبینار رایگان از یکی از لینک های زیر استفاده نمایید

ادامه مطلب

Women in Nuclear Global

Gabriele Voigt – Gabriele Voigt – Co-founder of radiation environment management consulting, Radioecologist Germany

ادامه مطلب

Neutron Imaging Methods at the Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (FRM II)

Burkhard Schillinger – Instrument scientist at the ANTARES imaging facility of FRM II, Germany

ادامه مطلب

Neutron diffraction at research neutron facilities

جهت شرکت در این وبینار رایگان از یکی از لینک های زیر استفاده نمایید

ادامه مطلب