انجمن هسته‌ای ایران

مطالعه ساختار ایزوتوپ‌ها ی سبک با انتخاب خوشه آلفا در مدل خوشه ای

مطالعه ساختار ایزوتوپ‌ها ی سبک با انتخاب خوشه آلفا در مدل خوشه ای دکتر محمد رضا شجاعی (هیات علمی دانشگاه

ادامه مطلب

دیدگاهی بر علوم شیمی هسته ای با تاکید بر کاربرد و اهمیت جایگاه رادیوداروها در علوم پایه – 12 بهمن 1402

دیدگاهی بر علوم شیمی هسته ای با تاکید بر کاربرد و اهمیت جایگاه رادیوداروها در علوم پایه ایمان ستایش فر

ادامه مطلب

چشم اندازی در فیزیک هسته ای – 28 دی 1402

Intensity Modulated Radiation Therapy Quality Assurance مهندس آذین بندی لینک ورود به وبينار: اتاق وبينار پخش زنده اینستا پخش زنده

ادامه مطلب

تصاویر 3بعدی حاصل از اولین پروتوتایپ لیدار کوانتومی تکفوتونی در زیر آب

برای اولین بار، پژوهشگران دانشگاه هریوت-وات در بریتانیا به سرپرستی مَکارون، نمونه اولیه لیدار کوانتومی تکفوتونی را برای به دست

ادامه مطلب

لیدار همدوسِ مبتنی بر تداخل دوفوتونی برای تصویربرداری‌ 3بعدی با دقت میکرونی

اخیراً پژوهشگرانی از اسکاتلند در مجله Optics Express، نشان داده‌اند که با بهره‌گیری از تداخلسنجی دوفوتونی به پیروی از درهمتنیدگی

ادامه مطلب

تکنولوژی (FLASH-Radiation Therapy) – 30 آبان 1402

تکنولوژی FLASH-Radiation Therapy دکتر رویا بوداغی مالیدره (محقق پسادکتری در دانشگاه ural federal روسیه)

ادامه مطلب

فوتون‌های درهمتنیده قادر به نشان‌دادن چرخش زمین هستند!

یکی از ابزارهای دقیق برای پاسخ به سؤالات بنیادین طبیعت و یا اندازه‌گیری ورای محدودیت‌هیا ذاتی دستگاه‌های کلاسیکی بهره‌گیری از

ادامه مطلب

دوره کارآموزی فیزیک کاربردی در سرن

اگر دانشگاه یا موسسه شما، شما را تشویق به کسب تجربه کاری از طریق دوره کارآموزی می کند، تصور کنید

ادامه مطلب

مدرسه کاربردهای علوم داده در فیزیک

پنجمین مدرسه ویرایش علوم داده، ذرات، اخترذرات و فیزیک پزشکی، با هدف گردهمایی دانشجویان و محققان جوان در سراسر جهان

ادامه مطلب

کیوبیت های ابررسانا و توپولوژیک: خمیر مایه محاسبات کوانتومی پیشرفته – 27 مهر 1402

کیوبیتهای ابررسانا و توپولوژیک: خمیر مایه محاسبات کوانتومی پیشرفته دکتر مهدی بیدرنگ (محقق پسا دکتری در دانشگاه تورنتو کانادا)

ادامه مطلب