انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • خبرنامه گداخت هسته‌ای

خبرنامه گداخت هسته‌ای

دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای‌ سازمان انرژی اتمی ایران منتشر می‌کند: