انجمن هسته‌ای ایران

کمیته های تخصصی

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید.

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته پرتو پزشکی و پزشکی هسته‌ای به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محمودرضا

اکبری

دانش آموخته دکترای دانشگاه اصفهان

مریم

ایلچی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

بهادر

بهادرزاده

دانش آموخته دکترای دانشگاه شیراز

نعمت الله

حیدرلو 

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

راحله

روشناس

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محمد حسین

ارکان نیا

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف

قاسم

الهیاری زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

علی

حیدری چناری

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حمزه

فراتی راد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

علی

یدالهی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی راکتور و ایمنی به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

سيد محمود

آل طه

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

احسان

توکلی مقدم

مرکز محاسبات پیشرفته هسته‌ای

امید

صفرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

رویا

طهماسبی

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

داود

نقوی دیزجی 

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی فيزيک و شتابگرها به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

رضا

قرائی

عضو هيئت علمی دانشگاه حکيم سبزواری

فهيمه

کاملان نجار

دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

مريم

کريمی

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

فاطمه

مرادی جنگل

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

علی

معتضدی فرد

پژوهشگر مرکز تحقيقات فيزيک نظری

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی کاربرد پرتوها به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

سجاد

آقابزرگی صحاف

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

محمدطاهر

حلاجیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

سحر

رجبی مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

الهام

عدالتخواه 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

مهدی

محمدی

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

شورای علمی و اجرایی دومين دوره کمیته تخصصی گداخت هسته‌ای و پلاسما به ترتيب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

افشين

ارژنگ مهر

پژوهشگر سازمان انرژی اتمی

مریم

اکبری نساجی

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الناز

خلیل زاده 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

زهره

دهقانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

احمد

نقی دخت 

عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

شورای علمی و اجرایی دومين دوره کمیته تخصصی مطالعات راهبردی به ترتيب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

سعید

بستان منش مقدم 

مرکز فناوری و نوآوری رسا

زهرا

شهبازی راد

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

پونه

طیبی

پژوهشگر سازمان انرژی اتمی

مریم

نوذری

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد

نیکوصفت

دانشجوی دکترای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

کمیته تخصصی

ایمیل

پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

nrm@nsi.ir

چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

nfc@nsi.ir

راکتور و ایمنی هسته‌ای

nrs@nsi.ir

کاربرد پرتوها

nra@nsi.ir

گداخت هسته‌ای و پلاسما

nfp@nsi.ir

مطالعات راهبردی

nss@nsi.ir

فیزیک و شتابگرها

npa@nsi.ir