انجمن هسته‌ای ایران برگزار می‌کند:

ویژه برنامه یازدهمین سالگرد شهادت شهید دکتر مجید شهریاری

و اولین سالگرد شهادت شهید دکتر محسن فخری زاده

باحضور و سخنرانی :

دکتر علی اکبر صالحی

دکتر بهجت قاسمی

(همسر شهید شهریاری)

 

آقای حامد فخری زاده

(فرزند شهید فخری زاده)

 

دکتر احمد کریمی

دکتر غلامحسین ریاضی

دکتر حمید جعفری

 زمان
دوشنبه 8 آذر ماه 1400
ساعت 14
 
لینک ورود به مراسم :

شرکت برای عموم آزاد است
پخش زنده از صفحه ایسنتاگرام 

انجمن هسته‌ای ایران
NSI.News
@