انجمن هسته‌ای ایران

Matching Networks، اندازه گیری توان و گرمایش ohmic و stochastic در تخلیه های منبع rf

Matching Networks، اندازه گیری توان و گرمایش ohmic و stochastic در تخلیه های منبع rf مهندس حامد مرادی (دانشجوی دکترای

ادامه مطلب

معرفی و بازدید از مرکز فناوری و نوآوری رسا – 28 آذرماه 1402

معرفی و بازدید از مرکز فناوری و نوآوری رسا سخنرانی دکتر راشدی  رئیس مرکز فناوری و نوآوری رسا 28 آذرماه

ادامه مطلب

مبانی و اصول طیف سنجی با استفاده از تابش نابودی پوزیترون (PAS) – 4 مهر1402

مبانی و اصول طیف سنجی با استفاده از تابش نابودی پوزیترون (PAS) مهندس یگانه عبداللهی پور (کارشناسی ارشد مهندسی هسته

ادامه مطلب

امنیت غذایی در بستر صنعت هسته ای کشور – 28 شهریور 1402

امنیت غذایی در بستر صنعت هسته ای کشور مهندس محمد رشاد (سفیر جوان علمی شرکت توسعه کاربرد پرتو های ایران)

ادامه مطلب

معرفی شاخه دانشجویی انجمن هسته ای ایران – 7 شهریور 1402

معرفی شاخه دانشجویی انجمن هسته ای ایران اعضای شاخه دانشجویی دکتر فاطمه مرادی (رئیس سابق شاخه دانشجویی انجمن هسته ای

ادامه مطلب

اصول طراحی سیستم های پرتودهی و کاربرد های آن – 24 مرداد 1402

وبینار اصول طراحی سیستم های پرتودهی و کاربرد های آن محمد رشاد (سفیر جوان علمی شرکت توسعه کاربرد پرتو های

ادامه مطلب

معرفی اعضای اولين دوره شاخه بانوان و دومين دوره شاخه دانشجویی

اعضاي شورای علمی و اجرایی اولین دوره شاخه بانوان و دومین دوره شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران در تاریخ 13

ادامه مطلب

اخبار انتخابات اولين دوره شاخه بانوان و دومين دوره شاخه دانشجویی

اخبار انتخابات اولین دوره شاخه بانوان و  دومین دوره شاخه دانشجویی خواهشمند است قبل از اعلام کاندیدایی و شرکت در انتخابات، آيين نامه

ادامه مطلب

وبینار مرور کلی بر حفاظت در برابر اشعه در صنایع – 24 اسفند 1401

وبینار مرور کلی بر حفاظت در برابر اشعه در صنایع مهندس محمد رشاد (دانشجوی مهندسی هسته ای-گرایش کاربرد پرتوها-دانشگاه صنعتی

ادامه مطلب

وبینار سنجش رادیو نوکلوئیدها مبتنی بر شیوه های نوین در آنالیز دستگاهی – 28 دی 1401

وبینار سنجش رادیو نوکلوئیدها مبتنی بر شیوه های نوین در آنالیز دستگاهی آقای ایمان ستایش فر(دانشجوی دکترای دانشگاه امام حسین)

ادامه مطلب