انجمن هسته‌ای ایران

آشنایی با آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران: معرفی خدمات جاری و برنامه های توسعه ای پیش رو

 آشنایی با آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران: معرفی خدمات جاری و برنامه های توسعه ای پیش رو دکتر محمودرضا اکبری

ادامه مطلب

آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه: گذشته، حال و آینده – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه: گذشته، حال و آینده دکتر محمودرضا اکبری (دزیمتریست ارشد آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران)

ادامه مطلب

(Intensity Modulated Radiation Therapy Quality Assurance) – 19 دی 1402

Intensity Modulated Radiation Therapy Quality Assurance مهندس آذین بندی لینک ورود به وبينار: اتاق وبينار پخش زنده اینستا پخش زنده

ادامه مطلب

تایید برد باریکه ذرات در یون درمانی- 17 آبان 1402

تایید برد باریکه ذرات در یون درمانی دکتر محمدرضا پریشان (شرکت یاشیل تابش ارم، شیراز)

ادامه مطلب

پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته – 13 مهر1402

پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته دکتر کیانا علائی (فیزیسیت مرکز پرتودرمانی روشنا)

ادامه مطلب

آلودگی نوترونی باریکه های فوتونی شتابدهنده های خطی پزشکی و روش های محاسبه و اندازه گیری آن – 9 شهریور 1402

آلودگی نوترونی باریکه های فوتونی شتابدهنده های خطی پزشکی و روش های محاسبه و اندازه گیری آن آقای دکتر مجتبی

ادامه مطلب

وبینار آشنایی با کاربرد یادگیری عمیق در پرتوپزشکی – 12 مرداد 1402

وبینار آشنایی با کاربرد یادگیری عمیق در پرتوپزشکی دکتر عباس بهرامی (دکترای تخصصی پرتوپزشکی از دانشگاه اصفهان)

ادامه مطلب

هوش مصنوعی در پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی – 22 تیر 1402

وبینار هوش مصنوعی در پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی مهندس رضا جهانگیر (دانشجوی دکترای پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی)

ادامه مطلب

وبینار آرایه سوسوزن پلاستیکی برای ایجاد پالس باریک – 5 بهمن 1401

وبینار آرایه سوسوزن پلاستیکی برای ایجاد پالس باریک آقای سید مجید موسوی قیداری (دانشجوی دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه شهید

ادامه مطلب

وبینار رادیو دارو های تشخیصی و درمانی – 23 آذر 1401

وبینار رادیو داروهای تشخیصی و درمانی دکتر سارا وثوقی

ادامه مطلب