انجمن هسته‌ای ایران

آشنایی با زیست‌بوم فناوری و نوآوری در صنعت هسته‌ای

سعید بستان منش – پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

ادامه مطلب

آشنایی با زیست‌بوم نوآوری و مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان

احسان صفرنواده – شرکت کاریز اعتماد، دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب

آشنایی با پزشکی هسته‌ای

داود بیگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب

آشنایی با کشاورزی هسته‌ای

بهنام ناصریان پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای – پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی

ادامه مطلب

آشنایی با کاربردهای صنعتی هسته‌ای

امیر موافقی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای – پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی

ادامه مطلب

آشنایی با همجوشی هسته‌ای

چاپار رسولی پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای – پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی

ادامه مطلب

آشنايی با نيروگاه‌های هسته‌ای

سعيد فتوره‌چيان – شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

ادامه مطلب