انجمن هسته‌ای ایران

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی بالا – 15 و 16 تیرماه 1401

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی بالا 15 و 16 تیرماه 1401

ادامه مطلب

مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران، چهارشنبه 18 اسفند – ساعت 19 الی 21

بسمه تعالی مجمع عمومی انجمن هسته‌ای ایران زمان: چهارشنبه 18 اسفند – ساعت 19 الی 21 گزارش رئیس و اعضای

ادامه مطلب

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران به صورت مجازی برگزار شد

قبلی بعدی به نام خدا بیست و هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران در روزهای 11 الی

ادامه مطلب

سخنرانان اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران

سخنرانان اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران

ادامه مطلب

1st international and 28th national conference on nuclear science and technology

1st international and 28th national conference on nuclear science and technology March 2-4 2022, NSTRI, Tehran, Iran Conference organizers: Nuclear

ادامه مطلب

The First International Conference on Nuclear Science and technology

ادامه مطلب

Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center

با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و انجمن هسته‌ای ایران  موضوع وبینار: Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center

ادامه مطلب

برگزاری بیست و هشتمین کنفرانس هسته‌ای ایران به صورت بین‌المللی

در تاریخ 7 تیر 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید: کنفرانس بیست و هشتم به صورت بین

ادامه مطلب

Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center, Garching, Germany

ادامه مطلب

Radiopharmaceutical in human life

ادامه مطلب