انجمن هسته‌ای ایران

خبرنامه گداخت هسته‌ای 6

ششمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 5

پنجمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 4

چهارمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 3

سومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 2

دومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای‌

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 1

اولین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

نظر‌سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت‌های انجمن علمی

از اعضای حقیقی و حقوقی دعوت می شود با شرکت در نظرسنجی عملکرد انجمن ما را در پیشبرد بهتر اهداف

ادامه مطلب

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن هسته‌ای با شاخه‌ها و کمیته‌ها

در روز چهارشنبه مورخ 1402/3/31 اولین جلسه‌ی اعضای محترم هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران با دبیران و رؤسای کمیته‌های تخصصی

ادامه مطلب

دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسوولان صنعت هسته‌ای کشور با رهبر معظم انقلاب

در این دیدار که رئیس هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران نیز حضور داشت پس از بازدید ۱.۵ ساعته از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای

ادامه مطلب

معرفی اعضای اولين دوره شاخه بانوان و دومين دوره شاخه دانشجویی

اعضاي شورای علمی و اجرایی اولین دوره شاخه بانوان و دومین دوره شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران در تاریخ 13

ادامه مطلب