انجمن هسته‌ای ایران

روش ساخت پلاسمای تحقیقاتی در آزمایشگاه یونی دانشگاه تهران – 24 آذر 1400

ادامه مطلب

رویکرد جدید درساخت دستگاه‌ها و مواد پیشرفته با استفاده از پلاسما – 24 آذر 1400

ادامه مطلب

معرفی چرخه سوخت هسته ای و بررسی وضعیت فعلی آن – 23 آذر 1400

ادامه مطلب

کاربرد دینامیک مولکولی و محاسبات ساختار الکترونی در شناسایی ویژگی های مواد – 23 آذر 1400

ادامه مطلب

ویژگی های مهم ایمنی نسلهای راکتورهای قدرت هسته‌ای – 22 آذر 1400

ادامه مطلب

راديو گرافی نوترونی در ايران – 21 آذر 1400

ادامه مطلب

وبینارهای تخصصی و دانشجویی علوم و فنون هسته‌ای، ویژه هفته پژوهش 20 تا 25 آذرماه 1400

لینک ورود به وبينار: اتاق وبينار پخش زنده اینستا پخش زنده آپارات دانلود ادوبی کانکت شرکت برای عموم آزاد است 

ادامه مطلب

یازدهمین سالگرد شهادت شهید دکتر مجید شهریاری و اولین سالگرد شهادت شهید دکتر محسن فخری زاده

انجمن هسته‌ای ایران برگزار می‌کند: ویژه برنامه یازدهمین سالگرد شهادت شهید دکتر مجید شهریاری و اولین سالگرد شهادت شهید دکتر

ادامه مطلب

معرفی اعضای کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

شورای علمی و اجرایی کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران اخبار برگزاری انتخابات دوره دوم کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران را

ادامه مطلب

اخبار انتخابات کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

اخبار انتخابات کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران خواهشمند است قبل از اعلام کاندیدایی و شرکت در انتخابات، آئین‌نامه کمیته‌های تخصصی

ادامه مطلب