انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • اعلام کاندیدایی در شاخه بانوان و شاخه دانشجویی

اعلام کاندیدایی در شاخه بانوان و شاخه دانشجویی

خواهشمند است قبل از اعلام کاندیدایی و شرکت در انتخابات، آئین‌نامه کمیته‌های تخصصی را، که در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 1400/08/16 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید، مطالعه فرمایید.

خواهشمند است قبل از اعلام کاندیدایی و شرکت در انتخابات، آيين نامه شاخه بانوان و آيين نامه شاخه دانشجويی را مطالعه فرمایید.