انجمن هسته‌ای ایران

برنامه اختتامیه جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم

برنامه اختتامیه جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و انجمن هسته‌ای ایران ویژه دانش

ادامه مطلب

The First International Conference on Nuclear Science and technology

ادامه مطلب

وبینار بین‌المللی “کاربرد فناوری هسته‌ای در امنیت آب”

مجموعه وبینارهای ترویجی مربوط به اولین جشنواره ملی ” من فناوری هسته‌ای هستم” با موضوع کاربرد فناوری هسته‌ای در امنیت

ادامه مطلب

Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center

با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و انجمن هسته‌ای ایران  موضوع وبینار: Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center

ادامه مطلب

باتصویب هیئت مدیره انجمن، انتخابات شاخه دانشجویی تا 20 مهر برگزار خواهد شد

هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و اجرایی، تشکیل شاخه دانشجویی را در تاریخ

ادامه مطلب

باتصویب هیئت مدیره انجمن، عضویت تا 30 مهر 1400 رایگان است

هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران به منظور مشارکت علاقمندان، دانشجویان و متخصصین در زمینه‌های مختلف علوم و فنون هسته‌ای، عضویت

ادامه مطلب

برگزاری بیست و هشتمین کنفرانس هسته‌ای ایران به صورت بین‌المللی

در تاریخ 7 تیر 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید: کنفرانس بیست و هشتم به صورت بین

ادامه مطلب

تشکیل باشگاه هسته‌ای ایران با تصویب هیئت مدیره انجمن هسته‌ای

باشگاه هسته‌ای ایران با تصویب هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران در سال ۱۴۰۰ به منظور مشارکت، هماهنگی و هم‌افزایی علاقه‌مندان به علوم و تکنولوژی هسته‌ای فارغ از سن، تحصیلات و شغل ایجاد شد. از علاقمندان به عضویت در این باشگاه دعوت می شود از طریق آدرس زیر و انتخاب باشگاه هسته‌ای عضو این باشگاه شوند.

ادامه مطلب

مجموعه وبینارهای ترویجی مربوط به جشنواره “من فناوری هسته‌ای هستم”

مجموعه وبینارهای ترویجی مربوط به جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و انجمن هسته‌ای

ادامه مطلب

Nuclear Analytical Chemistry at Heinz Maier-Leibnitz Center, Garching, Germany

ادامه مطلب