انجمن هسته‌ای ایران

دوره آموزش نرم افزار TORANJ

دوره آموزشی نرم افزار TORANJ مولد کتابخانه PMAXS برای محاسبات ترمونوترونی قلب با استفاده از کد PARCS 3 و 4

ادامه مطلب

دوره آموزشی Real-time PCR

دوره آموزشی Real-time PCR26 مهرماه 1402 مدرس: دکتر ابوذر قربانی  دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی   داشتن لپ تاپ اختیاری

ادامه مطلب

کارگاه آموزش ارزیابی احتمالاتی ایمنی و نرم افزار SAPHIRE

دوره آموزشی ارزیابی احتمالاتی ایمنی و نرم افزار SAPHIRE(نمونه موردی نیروگاه اتمی بوشهر) 5 و 6 مهرماه 1402 مدرس: مهندس

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 6

ششمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 5

پنجمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 4

چهارمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 3

سومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 2

دومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای‌

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 1

اولین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای شهید داریوش رضایی‌نژاد گرامی باد

ادامه مطلب