انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • گداخت هسته‌ای و پلاسما

گداخت هسته‌ای و پلاسما

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد.

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی گداخت هسته‌ای و پلاسما به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

داود

ایرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الناز

خلیل زاده 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

نادر

مرشدیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

محمد

مهدوی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

احمد

نقی دخت 

عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

ش