انجمن هسته‌ای ایران

شاخه دانشجویی

آئین‌نامه شاخه دانشجویی در 5 فصل و 11 ماده  در تاریخ 1399/12/29 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید.