انجمن هسته‌ای ایران

 • خانه
 • اعضای هیأت مدیره انجمن

اعضای هیأت مدیره انجمن

 • دکتر جواد کریمی ثابت، رییس انجمن
 • دکتر روح الله قادری، دبیر انجمن
 • دکتر ابراهیم حاجی علی، خزانه دار انجمن
 • دکتر فرهود ضیائی، عضو هیات مدیره انجمن
 • دکتر مهدی زنگیان، عضو هیات مدیره انجمن
 • دکتر نیکو دارستانی فراهانی، بازرس انجمن
 • دکتر فریدون عباسی دوانی، رییس انجمن
 • دکتر روح الله قادری، دبیر انجمن
 • دکتر فائزه رحمانی، خزانه دار انجمن
 • دکتر غلامرضا اطاعتی، عضو هیات مدیره انجمن
 • دکتر نیکو دارستانی فراهانی، عضو هیات مدیره انجمن
 • مهندس ابراهیم حاجی علی، بازرس انجمن