امروز چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 مصادف با 9 شعبان 1439 هجری قمری برابر با Wednesday, 25 April 2018

 

ردیف عنوان وضعیت ثبت نام
3 اولین دوره مدرسه جامع آشکارسازی ذرات، دزیمتری و حفاظ سازی (نظری و عملی) خاتمه یافته
4 کارگاه آموزشی کد FLUKA
خاتمه یافته
5 کارگاه آموزشی CST
خاتمه یافته
6 کارگاه آموزشی کد COMSOL
خاتمه یافته
7 کارگاه آموزشی FRAPCON و PARS
خاتمه یافته
8 کارگاه اموزشی آشنایی با مبانی محاسبات مصرف سوخت و استفاده از کدهای ORIGEN2 و CINDER
خاتمه یافته
9 کارگاه آموزشی NJOY و ENDF
خاتمه یافته
10 کارگاه آموزشی کدهای حوادث (CONTAIN & MELCOR) خاتمه یافته
11 کارگاه آموزشی کدهای COBRA &RELAP خاتمه یافته
12 کارگاه آموزشی مقدماتی  GEANT4 خاتمه یافته
13 کارگاه آموزشی کد CST Studio خاتمه یافته
12 کارگاه آشنایی با کد COMSOL خاتمه یافته
13 کارگاه آموزشی جامع GEANT4 و ROOT
خاتمه یافته
14 کارگاه آموزشی محاسبات بحرانیت قلب رآکتور به روش مونت کارلو و کد MCNPX
خاتمه یافته
15 کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و کد پردازش داده های هسته ای NJOY
خاتمه یافته
16 کارگاه آموزشی کد تحلیل حوادث RELAP5
خاتمه یافته
17 کارگاه آموزشی کد تحلیل حوادث Contain
خاتمه یافته
 
 

ورود اعضا

مشاهیر هسته ای ایران و جهان

 • شهید داریوش رضایی نژاد

  شهید داریوش رضایی نژاد

 • شهید دکتر مجید شهریاری

  شهید دکتر مجید شهریاری

 • شهید دکتر مسعود علیمحمدی

  شهید دکتر مسعود علیمحمدی

 • 1
 • 2
 • 3