مجمع عمومی مجازی و دور دوم انتخابات مجازی هیأت مدیره انجمن هسته ای ایران در تاریخ 2 مهرماه1399 ساعت 16 تا 17 برای بار دوم برگزار می شود. 

همچنین به اطلاع می‌رساند:

1- کلیه اعضای انجمن هسته ای ایران برای شرکت در مجمع عمومی ایران لازم است تا از طریق لینک meet.kntu.ac.ir ثبت نام کنند.

  • پس از ثبت نام، از طریق لینک ارسالی و با ورود کد دسترسی، اجازه ورود به اتاق مجمع داده خواهد شد.
  • شناسه اتاق مجازی مجمع عمومی و کد دسترسی:
  • شناسه اتاق:                 https://meet.kntu.ac.ir/b/dnc-rzx-yws
  • کد دسترسی:951227
  • خواهشمند است برای نام کاربری (ایمیل) از ایمیلی که در هنگام عضویت سایت وارد کرده اید، استفاده کنید.
  • توجه: برای اجتناب از تجمع و شروع به موقع جلسه، خواهشمند است از ساعت 15:45 برای ورود به اتاق مجازی مجمع اقدام به ورود کنید.

2- صرفا "اعضاء پیوسته" مجوز شرکت در انتخابات را دارند. لذا اعضا با درخواست ورود به اتاق مجازی انتخابات در صورت تایید مدیر جلسه، می توانند به "5 نفر از افراد داوطلب هیات مدیره" و نیز "یک نفر بازرس" که فهرست آنها در صفحه مربوطه درج شده است، رای دهند.

  • شناسه اتاق مجازی انتخابات و کد دسترسی:
  • شناسه اتاق:                 https://meet.kntu.ac.ir/b/dd9-663-amo
  • کد دسترسی:354698
  • توجه: برای ورود به اتاق مجازی انتخابات از ساعت 15:50 اقدام کنید. انتخابات از ساعت 16 تا17 برگزار می شود.